email | Main page | Polska Française Eanglish Русская українська
Letecká dolina Aktuality Predstavenstvo Partneri Členovia
Letecká dolina   
 
Welcome
Letecká dolina Letecká dolina /Dolina Lotnicza/ sa nachádza v juhovýchodnom Poľsku , v oblasti ktorá je známa z vyvinutého leteckého priemyslu a stredísk pre školenie pilotov. Región charakterizuje veľká koncentrácia firiem leteckého priemyslu, edukačných a výskumných stredísk, vyvinuté edukačné a školiace zázemia. Viacero firiem zaangažovaných do Projektu sa v skutočností nachádza v podkarpatskom vojvodstve, a srdce Leteckej doliny je v hlavnom meste tohto regiónu – v Rzeszowe. viacej >>
 
   
       
   

Letecká dolina sa nachádza v juhovýchodnom Poľsku , v oblasti ktorá je známa z vyvinutého leteckého priemyslu a stredísk pre školenie pilotov. Región charakterizuje veľká koncentrácia firiem leteckého priemyslu, edukačných a výskumných stredísk, vyvinuté edukačné a školiace zázemia. Viacero firiem zaangažovaných do Projektu sa v skutočností nachádza v podkarpatskom vojvodstve, a srdce Leteckej doliny je v hlavnom meste tohto regiónu – v Rzeszowe. Prečo juhovýchodné Poľsko:

 • 100 rokov histórie letectva
 • 70 rokov histórie leteckého priemyslu
 • 90 % poľskej výroby v leteckom priemysle
 • Nízke pracovné a výrobné náklady
 • Viac ako 23,000 kvalifikovaných zamestnancov
 • Politechnika Rzeszowska s vyvinutou Fakultou strojárenstva a letectva
 • Prostredie priaznivé pre investorov
 • Nízka daň z príjmov právnických osôb (CIT)
 • Centrálne umiestnené letisko medzinárodného charakteru
 • Výstavba hlavnej diaľnice spájajúcej juhovýchodné Poľsko s jeho juhozápadnou časťou bude realizovaná počas budúcich niekoľkých rokov

    

      
          
      

   S cieľom ďalšieho rozvoja regiónu hlavní podnikatelia spojení s letectvom zaviedli historické rozhodnutie. Dňa 11. apríla 2003 nadobudlo účinnosť Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza/ Spolok skupiny podnikateľov leteckého priemyslu Letecká dolina.

   Spolok získal významnú finančnú podporu od firmy Pratt & Whitney, svetového lídra v projektovaní, výrobe a obsluhe leteckých motorov, raketových hnacích systémov a priemyselných plynových turbín.

   Cieľmi Spolku letecká dolina sú:

  • Organizovanie a rozvíjanie reťazca dodávateľov efektívneho z hľadiska nákladov
  • Vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj podnikov leteckého priemyslu v regióne
  • Ďalší rozvoj výskumov, schopností a kvalifikácií v oblasti letectva
  • Spolupráca a rozvoj leteckého priemyslu a vysokých škôl, ktoré budú propagovať nové koncepcie a rozvíjať výskumno – rozvojový sektor v leteckom priemysle
  • Propagácia poľského leteckého priemyslu
  • Podpora podnikov leteckého priemyslu
  • Vplyv na hospodársku politiku poľskej vlády v otázkach spojených s leteckým priemyslom.


   Hlavným cieľom Leteckej doliny je transformácia juhovýchodného Poľska v jeden  hlavný letecký región v Európe , ktorý bude pre najviac náročných zákazníkov dodávať rozmanité produkty a služby z oblasti leteckého priemyslu.
   Následkom toho by bol dynamický rozvoj regiónu, zväčšenie počtu pracovných miest a zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov.

   Podrobné úlohy:

  • Zlepšenie existujúcej výrobnej databázy
  • Vytvorenie stálej a spoľahlivej siete subdodávateľov aj vytvorenie úspešného reťazca dodávateľov z hľadiska nákladovosti
  • Prilákanie zahraničných investorov
  • Vývoj spolupráce s ostatnými európskymi strediskami leteckého priemyslu  
  • Propagovanie spolupráce leteckého priemyslu s technickými univerzitami, vedeckými inštitúciami a výskumnými jednotkami

   V súčasnosti k spolku Letecká dolina patrí 119 členov z regiónu, a ďalší záujemcovia absolvujú aplikačný proces.

   Členom "Leteckej doliny" sa môže stať podnik alebo inštitúcia z juhovýchodného Poľska spojená s leteckým priemyslom, ktorá má odporúčanie najmenej dvoch prítomných členov spolku.

    

  • Dolina Lotnicza 2004 | All Rights Reserved Realizacja: ideo
   Powered by: Edito CMS

   Polityka cookies